Rokytnice - Braunovka

Česká Republika

týdenní lyžák na podnikové chatě v Rokytnici

8. - 15.3.1998