Klášter Vratna - pohled na velké skalní okno (Velika kapija)