Gdańsk - kostel sv. Kateřiny - stromová rakev v kryptě