Gdańsk - přístavní jeřáb, loď Sołdek a Námořní muzeum