Shiraz - mešita Vakil - minbar z jednoho kusu mramoru