Palmyra - Belův chrám - SZ roh komplexu a obětní příkop