Damascus - mešita Sayyida Ruqayya - hrobka Sukayny, pravnučky Proroka