Ralsko

listopadová zkouška tepelného komfortu našich spacáků, tentokrát na sever od Mácháče

1999