Şaua Între Izvoare - informační tabule, zákaz krmení medvědů