Pohraniční hřbet Červených vrchů z Tomanovského s.