Vlak do Ayutthaya - stavba nové trati u Khlong Nung