Valdek a ocúny - Trasa

199711 kmHořovice - Velký Krejcárek - Neřežín - Valdek
18 kmValdek - Jince - (vlakem) - Bratkovice - Hluboš - Pičín - Rosovice - louka ocúnů
8 kmdo Dobříše
37 km