Živohošť - sportovní kurs

školní sportovní kurz u Slapské přehrady

11. - 16.9.1996